Úvod

Dětské rybářské závody v Třeboni
V neděli 5. června 2016 se konají dětské rybářské závody na rybníky Zadní Kouty v Třeboni. Prezence je od 6:00 hod Na Pergole, zahájení závodů je v 7:00 hod. Bližší informace podá Ing. Jílek (tel.: 603 900 046)

Vjezd k revíru 421042-Lužnice 10B
S Lesy ČR bylo dohodnuto, že umožní pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P vjezd za závory na revíru Lužnice 10B (č.421042, tzv. Majdalenská pískovna, jezero Cep a Cep 1). Pokud máte o vjezd zájem, informujte se o bližších podmínkách u našeho místopředsedy ing. Korandy na tel. 602465071.

Výlov rybníka Paďourek
Tak jsme slovili rybník Paďourek. Velké kapříky jsme nasadili do sportovního rybníku Zadní Kouty a na revír Lužnice 10C (rybník Stupský) a násadu pak na naše produkční rybníky a rybník Hrádeček. Pro letošní rok počítáme s využitím tohoto rybníku na produkci, protože jsme dostali skvělou nabídku organizovat závody pro postižené děti (vozíčkáře) na sportovním rybníku Pstruhařství ČRS Kaplice.
Všem brigádníkům za jejich účast na výlovu děkujeme.

Rybolov na rybníku Zadní Kouty ZAHÁJEN !
Na rybníku Zadní Kouty v Třeboni byl 1. dubna zahájen sportovní rybolov. Vzhledem k tomu, že na tomto rybníku se pravděpodobně chytá letos již naposled, zveme všechny rybáře, kteří si chtějí pěkně zachytat, aby toho letos využili !

Násada do chovných rybníků
V týdnu po Velikonocích jsme nasadili krásnou násadu do části našich chovných rybníků. Sluší se poděkovat dodavateli, Rybářství Nové Hrady s.r.o., od kterého již několik let násadu odebíráme. Doufejme, že kapříci porostou stejně dobře jako v minulých letech.

Nová rubrika "Vaše dotazy"
Otevřeli jsme novou rubriku "Vaše dotazy" (vlevo v menu), ve které jsou zveřejňovány odpovědi na vaše nejčastější otázky. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Krátkodobé rybářské lístky pomohou turistům o dovolené - tisková zpráva ČRS (10.3.2016)
Český rybářský svaz dlouhodobě usiluje o zlepšení dostupnosti rybářských lístků, jak uložil jeho vedení již v roce 2010 a 2014 Republikový sněm ČRS.

V roce 2011 se ČRS podařilo prosadit návrh na změnu zákona o rybářství, která přinesla rozšíření počtu obcí vydávajících rybářské lístky z původních asi 200 na 600. To výrazně pomohlo především domácím rybářům. Problémy se získáváním rybářského lístku však zůstaly řadě cizinců během krátkodobých turistických pobytů v ČR. Ti nemohli z časových důvodů složit test rybářských znalostí a prokázat tak požadovanou rybářskou kvalifikaci již jen proto, že termín zkoušek musel být nahlášen 10 dnů předem Ministerstvu zemědělství a cizinec většinou v té době již dovolenou v ČR ukončil. Ministerstvo zemědělství vyšlo v rámci připravované novely vyhlášky k zákonu o rybářství vstříc snaze ČRS o zlepšení přístupu cizinců k rybářským lístkům zavedením krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dnů bez nutnosti prokazovat kvalifikační předpoklady. Držitelé těchto rybářských lístků samozřejmě musí dodržovat pravidla stanovená rybářským řádem a v případě zájmu o dlouhodobý rybářský lístek budou povinni absolvovat test znalostí. Přestože budou krátkodobé rybářské lístky dostupné i tuzemským rybářům, předpokládá vedení Českého rybářského svazu, že budou využity převážně rybáři ze zahraničí. Pro členy ČRS nebudou totiž mít krátkodobé rybářské lístky větší význam, protože v ČRS organizovaní rybáři vlastní dlouhodobé rybářské lístky a mají vesměs roční povolenky k rybolovu. O krátkodobé rybářské lístky ale zřejmě projeví zájem i nečlenové ČRS, například tuzemští turisté při sezónním rybaření o dovolené. Zájem však budou velmi výrazně limitovat ceny povolenek pro nečleny (měsíční povolenky vydávají pouze 3 územní svazy – průměrná cena činí 2000 Kč, k dispozici pak jsou 14 – 17 denní povolenky o průměrné ceně 1800 Kč, případně roční v ceně cca 4200 Kč). Kombinace krátkodobého rybářského lístku (předpoklad 200 Kč) a povolenky k rybolovu pro nečlena je tedy finančně nevýhodná a bude zájemce o rybolov spíše motivovat k členství v ČRS (za 200 Kč si lze pořídit 3 letý rybářský lístek, cena roční povolenky pro člena se pohybuje v rozmezí 1100 – 1600 Kč podle regionu). „Není důvod obávat se negativního dopadu předpokládaného zavedení krátkodobého rybářského lístku na stav našich rybářských revírů. Ostatně do roku 2004 nebylo třeba pro získání rybářského lístku žádných osvědčení o získané kvalifikaci a nemám dojem, že by tenkrát byly revíry v horším stavu než po zavedení tohoto byrokratického opatření. V převážné většině evropských zemí si zájemce o rybolov může rybářský lístek (licenci) koupit na poště, benzince, dokonce v obchodě se sportovním zbožím (Francie), nebo přes internet. A jistě nemůžeme tyto země podezřívat z toho, že by neměly zájem o ochranu přírody a rybářské revíry zvláště. U nás mají povinnost zajišťovat ochranu revírů jejich uživatelé, tedy ti, kteří vydávají povolenky k lovu a kteří také mají právo vydání povolenky odmítnout, řekl předseda ČRS Alexander Šíma.

Rada ČRS

Odkaz na tiskovou zprávu MZe:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_ministerstvo-zemedelstvi-chysta.html

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid