Aktuality

Rebublikový sněm ČRS dne 26.11.2016 Dne 26.11.2016 se konal v Průhonicích Republikový sněm ČRS. Oficiální zprávu si můžete přečíst na stránkách www.rybsvaz.cz. Další nezávislé hodnocení najdete ZDE. Pokud máte nějaké dotazy, zasílejte je na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Stanovy ČRS z roku 1979 Povedlo se nám sehnat z archivu stanovy ČRS z roku 1979. Můžete si je porovnat s dnešními stanovami a zjistit rozdíly. Jedná se o opravdu zajímavé čtení.

Stanovy ČRS z roku 1979 ke stažení ZDE.

Současné stanovy ČRS z roku 2016 ke stažení ZDE.

Přidán další dotaz do rubriky "Vaše dotazy" Do rubriky "Vaše dotazy" byl přidán další dotaz týkající definice udice a lovu.

VÝLOVY NAŠICH PRODUKČNÍCH RYBNÍKŮ Tak je doloveno. V uplynulých pěti týdnech jsme slovili rybníky Fuks, Pavelec, Malý Vítek, Hraničný, Smíchov, Bílou Hlínu, Šimanov, Říznutý, Thierov, Hrádeček a Zadní Kouty. Všechny výlovy proběhly bez problémů a to zejména díky našim zkušeným členům, kterým patří rozhodně velké díky. Při výlovech nám pomáhali i naši mládežníci a děti. Doufejme, že z nich vyroste nová generace sportovních rybářů.
Pokud se týká přírůstků, můžeme letošní rok zařadit mezi jeden z nejlepších. Všechny ryby byly vysazeny do našich revírů, zarybňovací plány byly splněny a tak se teď můžeme těšit jen na pěkné úlovky.

Petrův zdar!


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ JčÚS ČRS Zveřejňujeme tiskové prohlášení Jihočeského územního svazu ČRS k petici za záchranu candáta na Lipně. Protože k petici vyšlo několik tendenčních článků, ve kterých byly uváděny pouze dílčí informace k dané problematice, vydal JčÚS ČRS oficiální tiskové prohlášení k problematice candáta na ÚN Lipno. Plný text tiskového prohlášení naleznete ZDE.

Dotazník o rybolovu v Třeboni Vyplňte nám, prosím, dotazník týkající se sportovního rybolovu v Třeboni. Dotazník naleznete ZDE.

Rybářské závody vozíčkářů V sobotu 10.září se uskutečnil další ročník rybářských závodů dětí s kombinovaným postižením. V letošním roce se závody uskutečnily na sportovním rybníku v areálu Pstruhařství ČRS Kaplice pod záštitou starosty města Kaplice Mgr. Pavla Talíře, kterému patří naše velké díky. Patnáct závodníků - vozíčkářů nachytalo za dopoledne 126 krásných pstruhů a sivenů. Počasí se vydařilo a i naši rybáři (celkem 15), kteří asistovali malým vozíčkářům, byli nadmíru spokojeni. Závodů se zúčastnil kromě starosty města Kaplice i místopředseda Jihočeského územního svazu ČRS ing. Koranda a jednatel JčÚS ČRS ing. Štěpán. Poděkování patří i zaměstnanců Pstruhařství ČRS Kaplice, kteří nám poskytli skvělé zázemí a po celou dobu se o nás vzorně starali a samozřejmě i obecně prospěšné společnosti Země lidí, která celou akci spolu s MO ČRS Třeboň organizuje.


Všem zúčastněným, podporovatelům a sponzorům srdečně děkujeme!

UKONČENÍ SPORTOVNÍHO RYBOLOVU NA ZLATÉ STOCE !!! Od 1.1.2017 nebude dále umožněn sportovní rybolov pro třeboňské sportovní rybáře na Zlaté stoce. Toto rozhodnutí jsme obdrželi písemně od Rybářství Třeboň a.s. dne 16.8.2016 v následujícím znění: "Rybářství Třeboň a.s. oznamuje ČRS MO Třeboň, že z provozních důvodů od 1.1.2017 nebude umožněn sportovní rybolov na Zlaté stoce." Na Zlaté stoce třeboňští sportovní rybáři chytali od dubna 1924. Po téměř 93 letech tedy končí tradice, která k Třeboni neodmyslitelně patřila, neboť stejně jako k Třeboni patří produkční rybářství, tak k ní dnes patří i sportovní rybolov, reprezentovaný téměř 600 členy místního rybářského spolku.

UCHOVÁVÁNÍ ŽIVÝCH RYB VE VEZÍRCÍCH Na základě usnesení konference JčÚS ČRS dne 14.6.2016 pozbývá platnosti verze bližších podmínek ČRS JčÚS týkající se "Uchovávání ulovených ryb ve vezírku do konce zákonem stanovené denní doby lovu."

Dne 15.6.2016 nabývá platnosti nové znění bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS JčÚS uvedená v článku 12 (str. 27) "Dodatku k bližším podmínkám platným na revírech Českého rybářského svazu Jihočeského územního svazu". Nové znění čl.12:

"Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!"

Nová rubrika "Vaše dotazy" Otevřeli jsme novou rubriku "Vaše dotazy" (vlevo v menu), ve které jsou zveřejňovány odpovědi na vaše nejčastější otázky. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Krátkodobé rybářské lístky pomohou turistům o dovolené - tisková zpráva ČRS (10.3.2016) Český rybářský svaz dlouhodobě usiluje o zlepšení dostupnosti rybářských lístků, jak uložil jeho vedení již v roce 2010 a 2014 Republikový sněm ČRS.

V roce 2011 se ČRS podařilo prosadit návrh na změnu zákona o rybářství, která přinesla rozšíření počtu obcí vydávajících rybářské lístky z původních asi 200 na 600. To výrazně pomohlo především domácím rybářům. Problémy se získáváním rybářského lístku však zůstaly řadě cizinců během krátkodobých turistických pobytů v ČR. Ti nemohli z časových důvodů složit test rybářských znalostí a prokázat tak požadovanou rybářskou kvalifikaci již jen proto, že termín zkoušek musel být nahlášen 10 dnů předem Ministerstvu zemědělství a cizinec většinou v té době již dovolenou v ČR ukončil. Ministerstvo zemědělství vyšlo v rámci připravované novely vyhlášky k zákonu o rybářství vstříc snaze ČRS o zlepšení přístupu cizinců k rybářským lístkům zavedením krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dnů bez nutnosti prokazovat kvalifikační předpoklady. Držitelé těchto rybářských lístků samozřejmě musí dodržovat pravidla stanovená rybářským řádem a v případě zájmu o dlouhodobý rybářský lístek budou povinni absolvovat test znalostí. Přestože budou krátkodobé rybářské lístky dostupné i tuzemským rybářům, předpokládá vedení Českého rybářského svazu, že budou využity převážně rybáři ze zahraničí. Pro členy ČRS nebudou totiž mít krátkodobé rybářské lístky větší význam, protože v ČRS organizovaní rybáři vlastní dlouhodobé rybářské lístky a mají vesměs roční povolenky k rybolovu. O krátkodobé rybářské lístky ale zřejmě projeví zájem i nečlenové ČRS, například tuzemští turisté při sezónním rybaření o dovolené. Zájem však budou velmi výrazně limitovat ceny povolenek pro nečleny (měsíční povolenky vydávají pouze 3 územní svazy – průměrná cena činí 2000 Kč, k dispozici pak jsou 14 – 17 denní povolenky o průměrné ceně 1800 Kč, případně roční v ceně cca 4200 Kč). Kombinace krátkodobého rybářského lístku (předpoklad 200 Kč) a povolenky k rybolovu pro nečlena je tedy finančně nevýhodná a bude zájemce o rybolov spíše motivovat k členství v ČRS (za 200 Kč si lze pořídit 3 letý rybářský lístek, cena roční povolenky pro člena se pohybuje v rozmezí 1100 – 1600 Kč podle regionu). „Není důvod obávat se negativního dopadu předpokládaného zavedení krátkodobého rybářského lístku na stav našich rybářských revírů. Ostatně do roku 2004 nebylo třeba pro získání rybářského lístku žádných osvědčení o získané kvalifikaci a nemám dojem, že by tenkrát byly revíry v horším stavu než po zavedení tohoto byrokratického opatření. V převážné většině evropských zemí si zájemce o rybolov může rybářský lístek (licenci) koupit na poště, benzince, dokonce v obchodě se sportovním zbožím (Francie), nebo přes internet. A jistě nemůžeme tyto země podezřívat z toho, že by neměly zájem o ochranu přírody a rybářské revíry zvláště. U nás mají povinnost zajišťovat ochranu revírů jejich uživatelé, tedy ti, kteří vydávají povolenky k lovu a kteří také mají právo vydání povolenky odmítnout, řekl předseda ČRS Alexander Šíma.

Rada ČRS

Odkaz na tiskovou zprávu MZe:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_ministerstvo-zemedelstvi-chysta.html ČLENSKÉ SCHŮZE v roce 2017 V pátek 6.ledna 2017 v 18:00 hod. se koná v jídelně Roháč v Třeboni členská schůze spojená s odevzdáváním povolenek. V sobotu 7.ledna 2017 ve 13:00 hod. se koná v Majdaleně v restauraci U Pilaře členská schůze spojená s odevzdáváním povolenek pro členy z oblasti Majdalena a Chlum u Třeboně. V neděli 19.února 2017 v 9:00 hod.se koná v jídelně Roháč v Třeboni Výroční členská schůze. Novelizace vyhlášky č.197/2004 Sb. o rybářství Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze naleznete úplné znění vyhlášky.

Zde jsou nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (Rybářský lístek (§10) nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):
- zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
- hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
- hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 prosíme o respektování novely. Údaje uvedené v rybářském řádu (BPVRP) , který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm uvedena původní legislativní úprava.


Úklid revíru 421042 Lužnice 10B - pískovna Cep a Cep 1 V sobotu 30.4.2016 se koná brigáda na úklid Majdalénské pískovny - revír 421042 Lužnice 10B (jezera Cep a Cep 1). Sraz je v 8:00 hod. na severovýchodním cípu pískovny v Majdaleně směrem na Chlum u Třeboně (u Kojanů, GPS 48.9475319N, 14.8762756E). Zájemci se mají hlásit J. Hrubému (607 539 495) a P.Šuranovi (605 452 800).


Nasazení rybníka Zadní Kouty a rybníka Stupský Dnes 9.4. jsme nasadili do sportovního rybníku Zadní Kouty a do rybníku Stupský (Lužnice 10C) po jednom metráku pěkných kapříků o průměrné hmotnosti 2,2 kg.

Výbor MO
(9.4.2016) Rybářské závody vozíčkářů Dnes jsme dostali nabídku Pstruhařství ČRS Kaplice s.r.o. , abychom uspořádali rybářské závody pro děti s kombinovaným postižením (vozíčkáře), které již několik let naše místní organizace pořádá v Třeboni na rybníku Paďourek ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Země lidí o.p.s. Vzhledem k tomu, že nájem rybníku Paďourek nám stejně jako nájem ostatních pronajatých rybníků Město Třeboň vypovědělo, jsme velice potěšeni, že jsme získali adekvátní náhradu. Společnosti Pstruhařství ČRS Kaplice s.r.o. proto srdečně DĚKUJEME ! Jsme rádi, že se mezi námi najdou lidé, kteří si uvědomují naši lidskou povinnost pomáhat postiženým spoluobčanům.

Výbor MO
(6.4.2016) Kapříci ve Zlaté stoce Dnes 5.4. připlaval do Zlaté stoky 1q krásných kapříků, které jsme koupili od Rybářství Třeboň a.s. Doufáme, že naši lovci budou spokojeni.

Výbor MO
(5.4.2016) Nová rubrika "Vaše dotazy" Otevřeli jsme novou rubriku "Vaše dotazy" (vlevo v menu), ve které jsou zveřejňovány odpovědi na vaše nejčastější otázky. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Výlov rybníka Pavelec V sobotu 19. března jsme odlovili část násady z komory na rybníku Pavelec. Všem zúčastněným lovícím děkujeme !

Výbor MO
(21.3.2016) Zkoušky nových členů v roce 2016 Termíny zkoušek nových členů v roce 2016 prováděných za účelem získání potvrzení pro vydání rybářského lístku pověřenou obcí:
Termíny: vždy v pondělí - 4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 5.9., 3.10., 7.11. 2016
Čas: vždy od 19:30 hodin
Místo: klubovna MO ČRS, Táboritská 1100, Třeboň

Bližší podrobnosti se dočtete v kapitole "Členská základna." Změna vyhlášky ! Vyhláška č.20/2010 Sb., ze dne 13.1.2010, kterou se mění vyhláška č.197/2004 Sb., se mění v § 11 odst. 2 písm. r) se číslo "45" nahrazuje číslem "50". To znamená, že Úhoř říční má nejmenší lovnou mírů 50 cm s účinností od 26.1.2010. Sumeček americký v našich vodách ! Upozornění na problematiku sumečka amerického v našich vodách a žádost o spolupráci. Česká inspekce žívotního prostředí, (dále jen "inspekce") řeší případy opakovaných nálezů sumečka amerického (Ameiurus nebulosus) ve vodách jižních Čech. Inspekce eviduje nálezy tohoto druhu v tůních u Tábora a Veselí nad Luž. a pravděpodobně i v blízkosti řeky Lužnice. Sumeček americký se také místy vyskytuje v chovných rybnících. Inspekce považuje přítomnost sumečka amerického ve vodních biotopech jihočeských vod za nežádoucí. Hlavním důvodem je přímé ohrožení obojživelníků, včetně vzácných druhů ryb, např. piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). Žádáme proto rybářskou veřejnost o poskytnutí informací o výskytu tohoto druhu. Zároveň žádáme, aby v případech kdy bude sumeček americký uloven, nebyl vracen zpět do rybářského revíru a nebyl ani vysazován do jiných lokalit. Informace zasílejte na adresy kral@cb.cizp.cz nebo jiri.pykal@nature.cz . Tel. 386 109 142; 731 405 155; 386 110 718.
© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid