Brigády

Každý člen, který bude chtít brigádnickou povinnost odpracovat, musí se o ni přihlásit a vybrat si konkrétní práci a to nejpozději do 28.února. Pokud tak neučiní, bude se mít zato, že chce brigádnickou povinnost nahrazovat finančně. Vyzýváme proto všechny zájemce o odpracování brigády, aby se včas přihlásili v naší klubovně a to každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. Zde si mohou vybrat z různých druhů prací podle plánu brigád.

Povinnost absolvovat brigádu má každý člen MO ČRS Třeboň ve věku 16-64 let. Tato povinnost vyplývá z § 4 odst. 2 pís d) a § 3 odst. 4 pís c) platných stanov ČRS.

Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou :
- držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
- důchodci (starší 64 let)
- plně invalidní důchodci
- ženy.

Brigádnická povinnost pro dospělé spočívá v odpracování 8 pracovních hodin ročně ve prospěch MO ČRS Třeboň. Pokud člen neodpracuje brigádu, je povinen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu 100 Kč, celkem tedy za celou neodpracovanopu brigádu 800 Kč. Brigádu je člen povinen odpracovat v příslušném kalendářním roce. Úhradu za neodpracovanou brigádu je člen povinen zaplatit při zakoupení povolenky, nejdéle však do konce kalendářního roku. Účast na brigádě s vyznačením počtu odpracovaných hodin zapisuje příslušný brigádnický referent členovi do Brigádnického listu, který člen obdrží při zakoupení povolenky. Pokud člen neodpracuje brigádu nebo nezaplatí náhradu za ni, nebude mu pro příští rok vydána povolenka k rybolovu.

Děti do 15-ti let odevzdávají 10 kg obilí nebo suchého chleba použitého následně ke krmení násady v našich produkčních rybnících.

Vysvětlení pojmů (dle čl.3 Jednacího řádu ČRS)
Dospělí členové - za dospělého je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 19 let věku
Mládež - za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku
Děti - za dítě je člen považován od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhl 15 let věku
Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigády staršího 64 let je považován člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 65 let věku, tzn. pro rok 2017 jsou za důchodce považováni rybáři narození v roce 1952 a dříve.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid