1. Založení naší organizace

Dne 21. února 1924 se v hotelu U hroznu konala 1. předběžná schůze za účelem založení rybářského klubu v Třeboni. „Schůze tato konala se za účasti pánů Sigmunda, Uhlíře, Šlapáka, Šafka, Melichara, Malýho, Friedla, Fišera, Kalbáče a Vopelky.“ Sigmund informoval přítomné o tom, že si vyžádal od rybářského klubu v Táboře u jednatele Zardy stanovy a informace a že jednal s ředitelem rybářství Šustou (státní ředitelství statků a lesů) o pronájmu Zlaté stoky v třeboňském katastru i s přítoky a o stoce od splávku k brlí u Rožmberka. Ředitel Šusta měl podmínku chovat jen ryby hospodářské, „aby se rybníky všelikou rybou nehospodářskou nezaneřádily.“ Předsedou přípravného výboru byl zvolen J. Uhlíř. Krátce nato se konaly další dvě přípravné schůze a na té poslední Sigmund s předsedou informovali, že byli u ředitele Šusty a ten „rukou dáním přislíbil, že zlatou stoku do nájmu dostaneme.“ Proto bylo usneseno svolat valnou hromadu na sobotu dne 22. března do restaurace K. Fialy Pod Kopečkem. Ustavující valná hromada se konala v půl osmé večer za účasti sedmnácti členů. Uvítal je Uhlíř, Šlapák přečetl stanovy a ty byly schváleny. Zápisné bylo stanoveno 2 Kč, roční příspěvek člena 12 Kč, rybářský lístek měl stát 20 Kč pro člena, nečlenové za něj měli zaplatit 50 Kč. Za ustavující členy byli přijati: Jan Albert, Březský, Adolf Bittr, Boh. Broukal, Jan David, Jan Dvořák, Jar. Friedl, Hubert Fišler, Karel Fiala, Josef Filas, František Feuermann, Rud. Horký, Adolf Hrabánek, Josef Hůrka, Josef Jindra, Jedlička, Kalbáč, Kostka, Kraus, Jar. Kokoška, Kopačka, Jar. Kuthan, mjr. Liebl, Gustav Melichar, Josef Malý, Hugo Malý, Leopold Melichar, Em. Müller, František Martínek, Fr. Pudík, Petr Rubáš, Ant. Raganer, Jaroslav Sigmund, Jan Štěpán, Antonín Šlapák, Jan Šafek, kap. Šnörch, Karel Štěch, Jan Šilha, Frant. Švec, Václav Thier, Josef Tlamsa, Josef Uhlíř, Václav Vopelka, Viktor Vališ, Ottakar Zelenka, Martin Zvánovec, Kubelka. (V seznamu jsou uvedeni, avšak přeškrtnuti Mat. Kubal, Jan Mayer, Karel Pávek, Václav Rosenthaler.) Ihned po vlané hromadě se konala 1. řádná schůze výboru. Na ní byl zvolen předsedou Uhlíř, místopředsedou Sigmund, jednatelem Ant. Šlapák, pokladníkem Josef Malý, rybmistrem Gustav Melichar. Nájemní smlouva na Zlatou stoku byla uzavřena v dubnu 1924 a nájem činil 100 Kč na rok, předseda koupil z městských sádek a do Zlaté stoky vysadil 20 kg kaprů (43 kusů), potom ještě 50 kg kaprů (150 ks) a 15 kg línů (100 ks). U státního rybářství zamluvil 200 candátů a 15 jesenů . Den nato – 26. května se v hostinci L. Melichara konala členská schůze, na níž byly členům vydány rybářské lístky a dne 27. května 1924 se poprvé sportovně chytalo za Zlaté stoce. Kronikář zaznamenal, že mnozí se chystali již za tmy, chytání způsobilo sběh kluků, kteří hlukem rybáře rušili. O úlovcích se zmiňuje jen v tom smyslu, že byli chyceni kapři a pytle okounů… Činnost se rozeběhla naplno. Koncem roku se klub ucházel o výlov potrubí Světa a Opatovického rybníka a žádal o pronájem rybníčka u Nového dvora. Řádných členů bylo k 21. prosinci 1924 již sedmdesát. V roce 1925 třeboňský klub chtěl požádat společně s lomnickým o další úsek Zlaté stoky a chtěl též navázat styky s rybáři v Mláce a ve Stříbřeni, kde též zamýšleli ustavit kluby. Společně s nimi pak chtěl usilovat o získání Nových řek, „kde má právo pí. Destinnová, ale nájem neplatí“. Z řad klubu byl vyloučen člen, který při čištění Zlaté stoky chytal na čeřen a někteří členové se ohradili proti výboru, který organizoval kladení vrží na úhoře do Zlaté stoky. V roce 1926 byl dne 11. února zvolen předsedou klubu Boh. Broukal. Klub byl členem Unie rybářských spolků a s tím přišla dne 5. května změna stanov. Dne 2. srpna 1926 zapsal jednatel Tlamsa, že p. Zikmund navrhuje postavit památník J. Šusty, nestora českých rybářů a sice v městských sadech, naproti domu dr. Pavlečka navrhoval vhodnější místo na světské hrázi. Návrh pomníku byl schválen v únoru 1927, avšak o dalším postupu již v zápisech není zmínka. Za zaznamenání snad stojí, že v této době třeboňští rybáři používali pozdravu Lovu zdar!

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid