11. Současnost

Rok 2015

V roce 2015 jsme pokračovali v hospodaření na rybnících, které jsme získali do nájmu v roce 2011. Extrémně suché a horké léto se nijak výrazně neodrazilo na naší produkci ryb. Ačkoliv ryby v době velkého horka na chovných rybnících nebraly krmení, přírůstky byly překvapivě dobré a slovené ryby byly nečekaně velké. Jiné další zvláštní problémy jsme nezaznamenali. Ekonomicky byl rok úspěšný. Absolvovali jsme kontrolu dotace od SZIF získanou v roce 2013, která proběhla bez problémů. Podzimní výlovy proběhly též bez problémů a výlovek ryb byl více než uspokojivý. Na rybníku Stupský a Zadní Kouty pokračoval sportovní rybolov a na rybníku Paďourek jsme opět zorganizovali závody pro postižené děti a mládež (vozíčkáře). Výbor MO pracoval podle plánu v neměnném složení. Rok 2015 můžeme hodnotit jako velmi úspěšný. Doufáme, že i další rok bude příznivý.

Rok 2014

Rok 2014 na rozdíl od minulých let byl poněkud divoký. Organizace fungovala normálně, v únoru proběhly volby nového výboru (v podstatě ve stejném složení). Ještě podzimní výlovy proběhly v poklidu, výlovky byly dobré a zdálo se, že rok bude stejný jako předchozí. Ale v listopadu se to všechno nějak zadrhlo. Na mimořádném jednání rady Města Třeboň bylo rozhodnuto, že nám Město Třeboň vypoví nájemní smlouvu na rybníky Na Kopečku, kde od roku 2011 vyrábíme násadu do našich revírů. Na jednání na radnici nám nebyl důvod výpovědi uspokojivě vysvětlen. Doufáme, že v příštím roce se nám tento pro nás nepříznivý stav povede změnit. Situace je pro nás velice nepříjemná, protože jsme obdrželi dotaci na nákup vybavení a ta je vázána udržitelností projektu až do roku 2018.

Rok 2013

Též rok 2013 byl poklidný. Hospodařili jsme na rybnících, které jsme získali do nájmu v roce 2011. Studené jaro se negativně odrazilo na zdravotním stavu zakomorovaných ryb zejména na rybníku Pavelec. Jiné zvláštní problémy jsme nezaznamenali. Ekonomicky byl rok úspěšný. Povedlo se nám uspět v Operačním programu Rybářství, kde jsme získali dotaci na nákup vybavení v celkové výši 380 tis. Kč. Dotace je přiznána ve výši 228 tis. Kč. Též jsme ve splupráci s o.p.s. Země lidí založili rybářský kroužek pro děti a mládež s kombinovaným postižením (vozíčkáře). Podzimní výlovy proběhly v pohodě a výlovek ryb byl uspokojivý. Na rybníku Stupský a Zadní Kouty pokračoval sportovní rybolov a na rybníku Paďourek jsme opět zorganizovali dvoje závody pro postižené děti a mládež (vozíčkáře). Výbor MO pracoval podle plánu v neměnném složení. Také počasí nám přálo víceméně přálo, i když jaro a podzim byly chladnější a tak rok 2013 můžeme hodnotit jako úspěšný.

Rok 2012

Rok 2012 byl poklidný. Hospodařili jsme na rybnících, které jsme získali do nájmu v roce 2011 a kromě problémů s jejich napouštěním na jaře díky velkým únorovým mrazům jsme nezaznamenali žádné vážnější problémy. Odpracovali jsme hodně brigádnických hodin nad rámec pracovních povinností, inicializovali jsme opravu hráze rybníka Zadní Kouty a též postupnou opravu dalších rybníků v lokalitě U sv. Víta v budoucích létech. Podzimní výlovy proběhly v dobré pohodě a výlovek ryb byl uspokojivý. Na rybníku Stupský a Zadní Kouty jsme umožnili sportovní rybolov a na rybníku Paďourek jsme zorganizovali dvoje závody pro postižené děti a mládež (vozíčkáře). Výbor MO pracoval podle plánu v neměnném složení. Také počasí nám přálo a tak rok 2012 můžeme hodnotit jako úspěšný. Kéž by takových roků bylo víc.

Rok 2011

V roce 2011 jsme rozšířili počet obhospodařovaných rybníků. Ke stávajícím rybníkům Fuks a Pavelec v Majdaleně a rybníkům Hraniční, Smíchov, Šimanov a Hrádeček jsme si pronajali ještě rybníky Thierov, Malý Vítek, Říznutý, Bílá Hlína, Zadní Kouty, Paďourek a Stupský. Dohromady máme tedy ve správě celkem 13 rybníků. A abychom mohli konečně chytat ryby přímo v Třeboni, nechali jsme na rybníku Stupský vyhlásit Krajským úřadem rybářský revír Lužnice 10C (421 099) a na rybník Zadní Kouty a Paďourek jsme začali prodávat Pověření k lovu na udici, abychom umožnili rybařit i návštěvníkům a nečlenům Českého rybářského svazu. Práce s rybníky máme více než dost, navíc máme na starosti i Mlýnskou stoku, která do rybníků Na Kopečku přivádí vodu ze Zlaté stoky. K tomu stále opečováváme Zlatou stoku v úseku protékajícím Třeboní. Rok 2011 byl celkově úspěšný, slovili jsme cca 160 q ryb, žádné úhyny na chovných rybníkách ani na revírech nebyly. Organizace měla téměř 600 členů. Pro zlepšení informovanosti našich členů jsme též začali vydávat občasník "Rybářský zpravodaj".

Výbor MO ČRS Třeboň

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid