2. Mračna nad vodami

Činnost rybářského klubu v Třeboni se úspěšně rozvíjela, avšak nad Evropou se začala stahovat mračna nebezpečí fašismu. To se projevilo i ve vnitrostátní situaci ČSR. I třeboňští sportovní rybáři měli jiné starosti. V roce 1938 se valná hromada sešla 10. května a bylo na ní jen 15 členů. V roce 1939 se konala jen jediná výborová schůze a ke konci roku 1940 měl klub, jemuž tehdy předsedal V. Klika, pouhých 52 členů. Od 1. února 1941 byl předsedou Ludvík Kukačka. Zanedlouho na to začal zapisovatel k datu schůzí, které se konaly většinou U Pudíků, připisovat „ve II. světové válce“ a do záhlaví vpisoval „schůze je úředně povolená“. V roce 1941 měl třeboňský klub 45 členů, zavedl záznamní lístky úlovků a rozhodl o zřízení knihovny a archivu klubu, čímž byl pověřen František Lusk. Činnost byla postupně znemožňována a omezována, nadřízené složky zavedly tzv. autoritativní systém, podle něhož rozhodoval jen výbor a schůze byly omezeny na minimum. Jedna z nich se konala dne 3. ledna v hostinci U Pudíků. Ve 14 hodin zahájil, na upozornění zástupce okresního úřadu, předseda schůzi v jazyce německém. Německy konstatoval, že všichni přítomní jsou národnosti české a v důsledku toho se další jednání bude dít v češtině. Těchto několik odvážných slov dokumentuje alespoň částečně odpor třeboňských rybářů, z nichž někteří byli vězněni v koncentračních táborech za odbojovou činnost. zavedené záznamní lístky o úlovcích umožnily přehled o úlovcích v roce 1943. Na 92 povolenek bylo chyceno 1867 ryb (např. 90 kaprů, 83 štik, 43 úhořů). Průměr na jednoho člena činil 20 ryb ve váze 7,38 kg. F.Žaloudek chytil kapra o hmotnosti 9,70 kg, Kostelecký úhoře 1,40 kg, Moravec tlouště 2,50 kg. V roce 1943 obhospodařoval klub povodí Zlaté stoky v délce 20 km. Tento rok kaly ze škrobárny v Gmündu (Rakousko) způsobily, že v Lužnici mezi Suchdolem nad Lužnicí a Chlumem u Třeboně padly ryby. V roce 1944 měl třeboňský klub 121 členů a bylo rozhodnuto, že povolenky budou dostávat jen organizovaní rybáři. Po celou okupaci se výbor snažil o co největší zarybňování svých toků, aby umožnil zlepšit zásobovací situaci členstva. Počátkem roku 1945 klubová činnost ustala. Valná hromada se sešla 14. ledna, ale pak nastala přestávka – v níž se toho tolik událo …

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid