4. První podpacht státního rybolovu

Slavnostní předání prvého podpachtu státního rybolovu rybářskému klubu v Třeboni Po osvobození v roce 1945 bylo snahou třeboňských sportovních rybářů získat dostatek vodních ploch pro provozování zájmové i chovné činnosti. Jednatel rybářského klubu Jan Třešňák napsal o důležité události získání nových vod do časopisu Československý rybář článek, který vyšel pod názvem, který tvoří i podtitulek této kapitoly. Z něj jsme vybrali: "Rybářský klub v třeboni konal dne 24. listopadu 1946 mimořádnou slavnostní valnou hromadu za účasti význačných činovníků všech složek rybářů sportovců, zástupců úřadů a mnoha delegátů klubů z celého okolí. " „Slavnostní schůze byla zahájena čestným předsedou a nejstarším členem klubu panem G. Melicharem, který jest znám jako populární rybář sportovec. ze zpráv činovníků bylo všemi vzato na vědomí a potleskem vždy odměněna zpráva každého z nich, byla to perná práce. Jen pro zajímavost uvádíme, že klub od ledna tohoto roku provedl přes velké potíže přesně podle harmonogramu nasazení povodí hodnotnou rybou a to počtem 19 207 kusů o váze 2 041,5 kg.“ Dále se v článku dostáváme k té nejdůležitější věci: „Zástupcové jednoty českých rybářů pp. ing. V. Šusta a j. Preininger slavnostně pak klubu předali podpacht státního rybolovu na řece Lužnici, což bylo spontánním potleskem všemi přítomnými vzato na vědomí. V úvodní své řeči ing. V. Šusta řekl mimo jiné: - Poříční svaz rybářský uznal činnost vašeho klubu jako jednoho z nejlepších. Byl a jest příkladem mnoha klubům okolním. Doufám, že i vaše další konání bude takové, jak právem očekáváme od klubu, který se stal prvním pachtýřem státního rybolovu.“ Článek dále pokračuje: „Klub a jeho činovníci jsou hrdi na svoji práci pro blaho všech rybářů sportovců a opravu radostně převzali z rukou zástupců vrcholných korporací rybářský podpacht, který vlastnoručně, jakož i symbolicky podepsal sám pan ministr Julius Ďuriš. Na přání všech byl jemu odeslán děkovný dopis, v němž mj. stojí: - …Slibujeme, že na této vodě budeme hospodařit a poskytneme možnost všemu našemu členstvu, aby z toho rybolovného práva mělo užitek a občerstvení. Tím docíleno bylo rybařiti všem našim členům, ponejvíce sociálně slabým, z čehož jest 66 % z řad dělníků a 34 % drobní zemědělci a živnostníci.“

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid