5. Rybářské závody v Třeboni po válce

Jednou z důležitých poválečných kapitol v životě třeboňských sportovních rybářů je pořádání závodů. Byly dlouhá léta jedním z vrcholů celoroční činnosti a podílelo se na nich velké množství funkcionářů. Těšily se velké oblibě na celém jihu Čech. První poválečné závody se konaly v červnu 1947 a jak je patrno z časopisu Čs. rybář, měly vynikající reklamu. Tiskový referent zn. Brouk informuje o předpokládaném programu: „Sjezd a závody konají se 28. až 29. června 1947. Pořad: 28. června (Reservace Na kostkách) – uvítání hostů, vyhlídkové jízdy autokary k rybníku Rožmberku a na Nové řeky. Prohlídky památek v místě a okolí, sádek, chovu ryb; týž den odpoledne ve 14 hodin zahájení závodu I. tak zvaného Chlum – Majdaléna do 18 hodin. od 19 hodin v prostoru Rybákova jezu a letoviska U Štěrbů ohňostroj, bengálské ohně, náladové osvětlení, rybářská beseda, potlach, hudba. Dne 29. června pokračování závodu II. zvaného Č. Velenice – Suchdol do 6 hodin ráno do 10 dopoledne. Od 10 do 11 hod. předvedou českoslovenští výrobci rybářských potřeb závodníkům novinky jak v nářadí, tak náčiní. od 11 hodin odpoledne závod III. Třeboňský, který končí v 15 hodin tamtéž, od 16 hodin rozdílení cen. V Třeboni je zajištěno společné ubytování v zámku, vzorné a s novým zařízením pro 90 osob. V městě je dostatečný počet ubytovacích podniků, Junáci zbudují ukázkový stanový tábor u centra slavnosti i závodu, spolupracují též Sbory dobrovolných hasičů jako samaritáni a krojované družiny. počet pořadatelů činí 100 osob. Klub pořídí ze sjezdu i závodů úzký film pro archiv klubu a zaslané fotoamatérské snímky odmění. parkoviště všech druhů silostrojů i jízdních kol (i v noci) hlídáno, obstaráno“. Dnes už jen těžko zjistíme, zda slibovaný rozsah rybářského sjezdu byl dodržen, jisté však je, že tato akce založila na dlouhá léta tradici třeboňských rybářských závodů. Známe však výsledky těchto prvních rybářských závodů. Časopis Čs. rybář informuje dne 28. 8. 1947: „Zúčastnilo se přes 500 závodníků, z nichž 98 obdrželo ceny za vítězství a pro útěchu, mnozí hosté obdrželi v upomínku od pořadatele skleněné předměty, ozdobné to výrobky skláren v Chlumu u Třeboně. Zábavy a občerstvení bylo hojně a podle toho bylo všude veselo. Vítězem se stal za úlovek nejtěžší ryby, kapra o váze 9,05 kg pan Anton Fr. ze Suchdola nad Lužnicí, II. cenu získal p. Rovníček z Tábora, za kapra o váze 6,10 kg, III. cenu p. Novotný K. z Tábora. První cenu za nejvyšší počet a váhu ulovených ryb obdržel p. M. Klečka, fotograf z Třeboně (úhrnná váha 8,45 kg). Mnozí závodníci se přesvědčili, že v Třeboni berou úhoři v pravé poledne. Klub v těchto dnech přijal mnoho nových členů.“

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid