6. Lidový rybářský spolek

Po Únoru 1948 se činnost třeboňských sportovních rybářů ještě více rozhojnila. Bylo to budování organizace na demokratičtějších zásadách, období snah po větším společenském uplatnění. Pro zajímavost uvádíme výsledky hospodářské činnosti: Rok 1951: Spolek čítal 298 členů. Nasazeno bylo 3475 kg ryb, převážně kaprů. V tehdejší ceně to činilo 113 968 Kč. Uloveno bylo 2 901 kg ryb (1 171 kaprů, 642 štik atd.). Rok 1952: Členů bylo 321, vysadili 4 104 kg ryb, ulovili 4 684 kg (2 684 kaprů, 491 štik). Rok 1953: Ve spolku bylo 285 členů, do vod bylo vysazeno 1 675 kg ryb, uloveno 4 199 kg ryb, což v kusech představovalo 3 504. Váha ulovených kaprů činila 2 490 kg. Rok 1954: Počet členů se zvýšil na rovných 300, vysazeno bylo 1390 kg ryb, uloveno 3 382 kg ryb. Lidový rybářský spolek dostal od Místního národního výboru do užívání bývalé obecní sádky, které členové brigádnickou prací upravili. V roce 1955 začal LRS v Třeboni pracovat již bez pobočky Č. Velenice, která se osamostatnila. Měl 217 členů, z nichž bylo 124 dělníků, 18 zemědělců, 10 členů JZD, 38 úředníků atd. Rok 1957 byl ve znamení ustavovaného Československého svazu rybářů. Třeboňský výbor pracoval ve složení R. Michálek (předseda), Jindřich Vokoun (místopředseda), Václav Dušák (hospodář), Seidl a Moravec (zástupci), M. Škarda (jednatel), B. Kubal (pokladník), K. Böhm (kult. referent), dr. Šrámek – Hušek a PhDr. Jiří Janáček (čistota vod), za pobočku Chlum Bouchal a Mužík, za Majdalenu Tomáš Šícha.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid