7. Jednotná organizace

Vytvoření Československého svazu rybářů a s tím spojená přestavba organizace daly vzniknout složce Národní fronty moderního typu, oproštěné od dřívějších přežitých zvyklostí. Ne vše se podařilo hned napoprvé, bylo třeba hledat cesty, způsoby, ale společensko-politické zázemí vytvářelo živnou půdu pro činnost organizace rybářů v Třeboni. A protože mezi námi – rybáři i obyvateli města je ještě hodně pamětníků na tu dobu, o dalších událostech jen ve zkratce. V roce 1958 byl nejúspěšnějším rybářem Adolf Pexa, který chytil 46 ryb o váze 105 kg, druhý za ním zůstal Fr. Vrchota s 36 rybami o hmotnosti 61 kg. Nejtěžší rybou v tom roce ulovenou byla štika 5,80 kg., kterou chytil Jar. Struska z Tušti, V. Dušák chytil štiku těžkou 4,85 kg. Po utvoření obrázku o činnosti poslouží dobře výňatky ze zprávy pro výroční členskou schůzi MO ČSSR dne 14. února 1960: "Jsme jedinou organizací, která, nepočítáme-li požární nádrže Fuchs a Daskabát, nehospodaří samostatně na rybnících a násadu si sama nevyrábí. Snažili jsme se získat rybníky ve Velechvíně a Kramolíně, ale jakmile jsme o ně projevily zájem, hned byly převzaty JZD. Pro schůze a školení nemáme potřebné místnosti. U koníčka byla zřízena závodní jídelna a U Buzků je místnost malá. Kdyby se nám podařilo skutečně zapojit všechny členy, museli bychom schůze a školení pořádat na směny. Ve školení mládeže velmi pomohli učitelé, kteří jsou členy MO. Při vedení přírodovědeckých zájmových kroužků zaměřili činnost na poznávání života ve vodě a okolo vody. A věřte, že tato akce byla dokonalejší, neb členové kroužku měli k dispozici pomůcky jako mikroskopy a bohaté školní sbírky. Je pravda, že jsme ze všech nevychovali zanícené rybáře, ale podařilo se nám vychovat ochránce přírody, což jistě není málo důležité."

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid