Hospodaření naší MO

Naše místní organizace hospodaří na revírech Lužnice 10A (řeka, 18 km, 17 ha) a Lužnice 10B (pískovny, 180 ha). Tyto revíry jsou obhospodařovány společně s MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, která se stará zejména o horní část toku Lužnice a obě Tušťské pískovny. Dále hospodaříme na revíru Lužnice 10C (rybník Stupský) v Třeboni. Podrobný popis těchto revírů je uveden v kapitole "Naše revíry". Dále nabízíme sportovní rybolov na rybníku Zadní Kouty. Kromě sportovních revírů naše organizace chová ryby již mnoho let na produkčních rybnících rybnících Hraničním, Smíchově, Šimanově, Fuksu, Pavelci a Hradečku a od roku 2011 též na rybnících Thierov, Malý Vítek, Říznutý a Bílá Hlína. Od téhož roku využíváme pro sportovní rybolov rybníky Zadní Kouty a Stupský v lokalitě Na Kopečku v Třeboni. Hospodaření organizace řídí výbor naší místní organizace. Přehled činnosti naší místní organizace a výsledků hospodaření je uveden v dílčích zprávách a ve výroční zprávě schvalované Výroční členskou schůzí MO ČRS Třeboň. Výroční zprávy a usnesení výročních členských schůzí najdete v kapitole "Výroční zprávy"

Výlovy našich chovných rybníků

V roce 2016 jsme úspěšně slovili naše chovné rybníky v Třeboni a Majdaleně (Thierov, Šimanov, Malý Vítek, Říznutý, Hraničný, Smíchov, Bílá Hlína, Fuks, Pavelec a Paďourek) a na závěr s dětmi i rybník Hrádeček a rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným rybářům, kteří se na výlovech podíleli a odvedli poctivou a perfektní práci a také manželkám rybářů, které se nám během výlovů starali o občerstvení. Všechny výlovy proběhly bez problémů, počasí nám vesměs přálo a letošní přírůstky splnily plánovaný předpoklad, slovili jsme cca 170 q ryb. Vylovené ryby byly vysazeny do revírů Lužnice 10A (řeka), Lužnice 10B (pískovna) a Lužnice 10C (rybník Stupský).

Výbor MO ČRS Třeboň

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid