Práce s mládeží

Dětský rybářský kroužek

Naše organizace vede rybářský kroužek při Domě dětí a mládeže v Třeboni. Kroužek je určen pro děti základních škol, které mají zájem stát se mladým rybářem. Kroužek probíhá po dobu školního roku v Domě dětí a mládeže v Třeboni. V kroužku jsou děti připravovány jak teoreticky, tak i prakticky. Výuka je zaměřena především na znalosti o životě a anatomii ryb, dále na rybolovné techniky a rybářský řád. Součástí výuky je i praktické procvičování rybolovu na rybníku Hradeček, kde se naše mládež učí pod dozorem vedoucích rybolovným technikám. Kroužek je zakončen závěrečným testem a získáním rybářského lístku.

Rybářský kroužek při DDM Třeboň
Pro děti od 9-ti let
Období konání říjen - květen
Termíny schůzek kroužku čtvrtek od 16:30 hod.
Místo schůzek kroužku Dům dětí a mládeže Třeboň
Vedoucí kroužku Ing. Petr Jílek, Jan Klouček
Kde se přihlásit Dům dětí a mládeže - p.Přibylová
MO ČRS - Ing. Jílek tel. 603 900 046


© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid