Naše revíry

421 041 LUŽNICE 10 A - MO ČRS Třeboň, MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, 18 km 17 ha
GPS Z: 48°59´11.19"N, 14°50´57.705"E, K: 48°53´29.618"N, 14°53´7.824"E
Přítok Vltavy. Od splavu rozvodí Nové řeky - Staré řeky až k jezu Šulcova mlýna v Tušti. K revíru patří část Koštěnického potoka (GPS Z: 48°57´16.288"N, 14°52´31.064"E, K: 48°57´16.961"N, 14°55´29.27"E) od jeho ústí do Lužnice až po sádky v Chlumu u Třeboně. Zlatá stoka a rybník Hejtman do revíru nepatří. Dračice do revíru nepatří.
UPOZORNĚNÍ: Součástí splavu rozvodí Nové řeky - Staré řeky je rybí přechod, nad kterým je do vzdálenosti 50 m RYBOLOV ZAKÁZÁN !
421 042 LUŽNICE 10 B - MO ČRS Třeboň, MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, 180 ha
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:
Majdaléna (Cep - velké jezero, Cep I - malé jezero, obě jezera jsou propojena kanálem) v k. ú. Cep, Majdaléna (GPS: 48°56´51.938"N, 14°52´34.173"E) - 140 ha
Velká Tušťská (GPS: 48°54´12.925"N, 14°53´34.252"E) v k.ú. Tušť - 30 ha
Malá Tušťská (GPS: 48°53´51.044"N, 14°54´14.76"E) v k.ú. Tušť - 10 ha
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek. Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I a dále z ostrova nacházejícího se na jezeře Cep I. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb.
Upozornění: Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákonem zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely.
Kapr obecný je hájen v celém revíru 43. a 44. týden.

421 099 LUŽNICE 10 C - MO ČRS Třeboň, 4,53 ha
GPS 49°01’10,3“ N, 014°46’55,4“E
Revír tvoří nádrž Stupský v k.ú. Třeboň (GPS: 49°01’10,3“ N, 014°46’55,4“E). Rybolov povolen pouze z hráze (označeno cedulemi). Parkování automobilů v okolí rybníka a na hrázi zakázáno, je možné parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti u restaurace Pergola u sv. Víta a na parkovišti před rybníkem Paďourek. Rybolov je povolen celoročně od 7:00 hod. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid