Vaše dotazy

Přidán dotaz č.10 (5.3.2017)
Aktualizován dotaz č.2 (27.9.2016), č.1, č.3 a č.4.


Věříme, že tato rubrika "Vaše dotazy" pomůže k objasnění problémů, které naše členy zajímají a které doposud nebyly naší členské základně dostatečně vysvětlovány. Na vaše dotazy se snažíme odpovídat v co možná nejkratším čase. Své dotazy můžete posílat přímo na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz Upozorňujeme, že na dotazy urážlivé, vulgární, zesměšňující a podobné a dále na dotazy, které se přímo netýkají sportovního rybolovu, nebudeme odpovídat.

Dotaz č. 10
Datum: 5.3.2017
Dotaz: Může rybář tábořit (stanovat) na břehu revíru ?
Odpověď: Táboření je dovoleno pouze se souhlasem majitele pozemku. V oblasti chráněných krajiných oblastí (např. CHKO Třeboňsko) a národních parků (např. ŠUNAP) je nutné se důsledně řídit zákonem o ochraně přírody a krajiny, viz dotaz č.8.
Pokud chcete o problematice podrobněji diskutovat, zasílejte vaše dotazy přímo na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz
Odpovídal: Ing. Karel Koranda, místopředseda JčÚS
Dotaz č. 9
Datum: 15.11.2016
Dotaz: Co se rozumí pod pojmem udice a lov při rybaření?
Odpověď: Oba termíny jsou definovány v zákoně č.99/2004 Sb. a ve vyhlášce č.197/2004 Sb.

Zákon č.99/2004 Sb., § 2 Vymezení pojmů:
Pro účely tohoto zákona se rozumí
j) lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem,

Vyhláška č.197/2004 Sb., příloha č.7
II. Povolené technické prostředky k lovu
1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.

Pokud chcete o problematice podrobněji diskutovat, zasílejte vaše dotazy přímo na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
Dotaz č. 8
Datum: 27.9.2016
Dotaz: Může někdo rybářům vysvětlit, jak je to se stanováním a bivakováním na revírech 421042 Lužnice 10B (pískovna Majdaléna a Cep) a 421039 Lužnice 7B (Vlkovské a Veselské pískovny) ?
Odpověď: Problém tzv. stanování, kempování a bivakování v těsné blízkosti zmíněných pískoven je dlouho diskutován a dotazován rybáři, kteří na revíru loví a rádi by u vody přebývali přes noc. To však podle zákona č.114/1992 (Zákon o ochraně přírody a krajiny) není možné, protože obě lokality se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Pro vysvětlení přikládáme výtah z uvedeného zákona (ZDE) a dále stanovisko České inspekce životního prostředí (ZDE) . Navíc je nutné respektovat práva majitelů pobřežních pozemků.
Pokud chcete o problematice podrobněji diskutovat, zasílejte vaše dotazy přímo na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz
Odpovídal: Ing. Karel Koranda, místopředseda JčÚS
Dotaz č. 7
Datum: 27.9.2016
Dotaz: Proč bude zrušen sportovní rybolov na Zlaté stoce v Třeboni? Kdo má zájem na ukončení sportovního rybolovu na Zlatce a proč a komu tam sportovní rybáři vadí?
Odpověď: Jak již bylo v psáno v úvodu našeho webu, od 1.1.2017 nebude dále umožněn sportovní rybolov pro třeboňské sportovní rybáře na Zlaté stoce. Toto rozhodnutí jsme obdrželi písemně od Rybářství Třeboň a.s. dne 16.8.2016 v následujícím znění: "Rybářství Třeboň a.s. oznamuje ČRS MO Třeboň, že z provozních důvodů od 1.1.2017 nebude umožněn sportovní rybolov na Zlaté stoce." Podrobné důvody nám nejsou známy a nehodláme spekulovat, proč se k tomuto kroku Rybářství Třeboň a.s. rozhodlo. Musíme konstatovat, že Zlatá stoka je soukromým majetkem a tudíž je nezpochybnitelným právem akciové společnosti o provozu na ní rozhodovat.
Na Zlaté stoce třeboňští sportovní rybáři chytali od dubna 1924. Po téměř 93 letech tedy končí tradice, která k Třeboni neodmyslitelně patřila, neboť stejně jako k Třeboni patří produkční rybářství, tak k ní dnes patří i sportovní rybolov, reprezentovaný téměř 600 členy místního rybářského spolku.
Odpovídal: Ing. Karel Koranda, Mgr. Petr Werner
Dotaz č. 6
Datum: 21.4.2016
Dotaz: Jak to bude letos se 24 hodinovým rybolovem na Hněvkovicích a na Lipně ?
Odpověď: Výbor JčÚS rozhodl, že bude požádáno na MZe o výjimku o udělení povolení 24 hodinového rybolovu pouze na revíru "421200 Vltava 30-32 ÚN Lipno". Na revír "421073 Vltava 21-22, ÚN Hněvkovice" žádost podána nebude a tudíž letos se na Hněvkovicích přes noc rybařit nebude. Výbor JčÚS dospěl k tomuto rozhodnutí po projednání s místními organizacemi v okolí této nádrže a s členy rybářské stráže, kteří tuto nádrž kontrolují.
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
Dotaz č. 5
Datum: 20.4.2016
Dotaz: Je pravda, že děti do 15-ti let mají zdarma nárok na první povolenku? Někde jsem četl, že ano a pak jsem slyšel, že to v našem územních svazu neplatí. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Akce "První povolenka zdarma" pro děti do 15-ti let probíhá v územních svazech ČRS s výjimkou Středočeského a Jihočeského územního svazu. V našem Jihočeském územním svazu tedy první povolenka pro děti zdarma vydávána není. Ovšem pro VŠECHNY děti ve všech územních svazech, kterým je vydána první povolenka v životě, je poskytována 50% sleva na knihu "Rybářství a rybolov" a též předplatné časopisu "Rybářství" na jeden rok. V případě zájmu se obraťte na Ing. Jílka (tel. 603 900 046).
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
Dotaz č. 4
Datum: 9.4.2016
Dotaz: Slyšel jsem, že od příštího roku bude platit pravidlo, že po ulovení a ponechání druhé ušlechtilé ryby bude rybář muset skončit rybolov. Je to pravda?
Odpověď: Zavedení této bližší podmínky výkonu rybářského práva bylo projednáváno na výročních schůzích místních organizací a o případném zavedení tohoto pravidla by měla rozhodnout územní konference Jihočeského územního svazu ČRS, která se koná 14. června letošního roku.
Konference JčÚS, která se konala dne 14.6.2016, toto omezení neodslouhlasila. Rybář tedy může pokračovat v rybolovu i po ulovení a ponechání druhé ušlechtilé ryby, pokud nepřekročí hmotnostní limit 7 kg ryb.
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
Dotaz č. 2
Datum: 20.3.2016
Dotaz: Bude se na rybníkách Na Kopečku v Třeboni chytat i v příštím roce?
Odpověď: V listopadu 2014 dostala naše místní organizace od Města Třeboň výpověď nájmu všech rybníků v lokalitě U sv. Víta (Na Kopečku) v Třeboni. Nájem zahrnuje kromě produkčních rybníků i dva rybníky, kde probíhá sportovní rybolov - Zadní Kouty a Stupský (revír Lužnice 10C). Na dosavadních jednáních s vedením Města Třeboň zatím nedošlo k žádné dohodě, která by měnila dosavadní situaci a tak lze předpokládat, že od příštího roku se již na zmíněných rybnících zřejmě rybařit nebude. O výsledcích případných dalších jednání budeme informovat.
Rada Města Třeboň dne 22.6.2016 usnesením č. RM č. 496/2016-48 rozhodla o prodloužení podnájmu rybníků v lokalitě U sv. Víta (Na Kopečku) v Třeboni do 18.6.2018. To znamená, že kromě produkčního hospodaření na těchto rybnících bude pokračovat i rybolov na rybníku Zadní Kouty.
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
Dotaz č. 1
Datum: 25.2.2016
Dotaz: Jak je to s používáním plavidel na revíru 421039 Lužnice 7B ?
Odpověď: V lošním roce 2016 je bližšími podmínkami výkonu rybářského práva zakázáno používat na tomto revíru plavidla.
Od 1.1.2017 bude na revíru možné používat plavidla, ovšem ne za účelem rybolovu. Nové znění popisu revíru platné od 1.1.2017 je ZDE (Lužnice 7B) a ZDE (Horusice I)
Odpovídal: Ing. Karel Koranda
© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid