Výbor místní organizace a dozorčí komise

Výbor MO ČRS Třeboň má 13 členů a řídí chod a hospodaření organizace. Výbor se schází jedenkrát měsíčně v klubovně naší organizace obvykle první pondělí v měsíci od 18:00 hod. vyjma měsíce srpna, přičemž červencová schůze se koná poslední týden v červnu a prosincová schůze se koná první pátek v prosinci.
V roce 2016 se schůze konají 4.1.(Po), 1.2.(Po), 7.3.(Po), 4.4.(Po), 2.5.(Po), 6.6.(Po), 1.7.(Pá), 5.9.(Po), 3.10.(Po), 7.11.(Po), 9.12.(Pá).
V roce 2017 se schůze konají 2.1.(Po), 6.2.(Po), 6.3.(Po), 3.4.(Po), 2.5.(Út), 5.6.(Po), 30.6.(Pá), 4.9.(Po), 2.10.(Po), 6.11.(Po), 5.12.(Pá). Činnost výboru a hospodaření organizace kontroluje dozorčí komise MO ČRS.

Výbor MO

jméno funkce telefon e-mail
Werner Petr, Mgr. předseda místní organizace (stat. zástupce MO) +420 606 751 552
Tlachač Josef, Ing. jednatel (stat. zástupce MO) +420 724 161 842
Balek Miloš ekonom +420 602 706 495
Dvořák Karel, Ing. pokladník +420 723 499 016
Hrubý Josef zástupce pro oblast Majdalena, přejímka násad +420 607 539 495
Jeřábek Miloslav péče o rybníky v Majdaleně, přejímka násad +420 606 190 296
Jílek Petr, Ing. hospodář, práce s mládeží +420 603 900 046
Klouček Jan organizování rybářských závodů +420 728 822 796
Koranda Karel, Ing. místopředseda, správa webu +420 602 465 071
Podolák Pavel péče o chovné rybníky v Třeboni +420 724 271 572
Šlezinger Pavel péče o chovné rybníky v Třeboni +420 728 601 601
Šuran Petr zástupce pro oblast Chlum u Tř., přejímka násad +420 605 452 800
Wiesner Pavel organizace a evidence brigád +420 723 571 391
Statutárními zástupci MO jsou dle §20 Stanov ČRS předseda a jednatel.

Dozorčí komise MO

jméno funkce telefon e-mail
Radek Vošahlík, Ing. předseda dozorčí komise +420 777 721 831
Pavel Franta člen
Milan Hamerník člen


Zarybňovací komise MO

jméno funkce telefon e-mail
Šuran Petr předseda komise +420 605 452 800
Hrubý Josef člen +420 607 539 495
Jeřábek Miloslav člen +420 606 190 296
Vrobel Jan člen
© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid