Členská základna a vydané povolenky

Ke dni 31.12.2016 měla MO ČRS Třeboň celkem 556 členů, z toho: dospělí - 492, mládež - 19, děti - 45, a naše výdejna vydala celkem 491 povolenek všech druhů.

Noví členové aneb Jak se stát naším členem

Pokud se chcete stát novým členem naší MO, musíte vyplnit přihlášku, odevzdat ji v naší klubovně a domluvit si s hospodářem termín školení a konání rybářských zkoušek nutných pro získání osvědčení pro účely získání prvního rybářského lístku, které se konají v pevně stanovených termínech v naší klubovně. Termíny jsou uvedeny níže. Zkouškám předchází školení v délce 3 hodiny. Základem otázek je znalost zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), vyhlášky č.197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., dále platného rybářského řádu. Součástí zkoušek je test rybářských znalostí. Dalším testem se zkouší poznávání běžných druhů ryb vyskytujících se na revírech českého rybářského svazu. Úroveň svých znalostí si může každý vyzkoušet na stránkách ČRS v kapitole "Test rybářských znalostí". Stránky jsou k dispozici ZDE.

Termíny zkoušek nových členů

Termíny zkoušek nových členů v roce 2016 prováděných za účelem získání potvrzení pro vydání rybářského lístku pověřenou obcí :
Termíny: 4.1.(Po), 1.2.(Po), 7.3.(Po), 4.4.(Po), 2.5.(Po), 6.6.(Po), 5.7.(Út), 2.8. (Út), 5.9.(Po), 3.10.(Po), 7.11.(Po)
Čas: vždy od 19:30 hodin
Místo: klubovna MO ČRS, Táboritská 1100, Třeboň

Rybářské lístky

Rybářské lístky se vydávají na MÚ Třeboň, odboru životního prostředí, v úřední hodiny. Podkladem pro vydání nového rybářského lístku je buď starý rybářský lístek nebo pro nové členy potvrzení o úspěšném absolvování rybářských zkoušek a občanský průkaz. Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 1 roku, 3 let nebo 10-ti let. Cena za vydání rybářského lísku je 100 Kč (lístek na 1 rok), 200 Kč (na 3 roky) a 500 Kč (na 10 let). (Ceny jsou platné od 17. ledna 2005).

Vyznamenaní členové

V roce 2017 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, vyznamenání, a to: Jiří Frantík, Jindřich Jabůrek, Zdeněk Jabůrek, Miroslav Kabourek, Jaroslav lacina, Jan Podolák, Karel Říha, František Srnský, Ladislav Valha, Petr Aubus - odznak za dlouholeté členství, Štefan Dunaj, Pavel Podolák – čestný odznak 3. stupně;

V roce 2016 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, vyznamenání, a to: Vlastislav Zimmel, Petr Přílepek, Antonín Nehoda, Stanislav Koudelka, Jiří Cepák, Pavel Eger, Ing. Karel Dvořák, Miloš Balek - odznak za dlouholeté členství, Jaroslav Mládek, Ing. Radek Vošáhlík, Pavel Wiesner, Josef Wegschmíd – čestný odznak 3. stupně; Jan Klouček, Ing. Karel Koranda, Mgr. Petr Werner, Pavel Šlezinger - čestný odznak 2. stupně.

V roce 2015 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, vyznamenání, a to Jan Vrobel, Josef Herda, Libuše Sýkorová - odznak za dlouholeté členství, Milan Hamerník čestný odznak 3. stupně.

V roce 2014 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO ku příležitosti 90-tého výročí založení naší organizace, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, vyznamenání, a to: Štefan Dunaj, Břetislav Jičínský, Josef Krška, Stanislav Marek, Jaromír Peroutka, Josef Rangl – odznak za dlouholeté členství; Petr Aubus, Tomáš Renner, Milan Sodomka – čestný odznak 3. stupně; Miloš Balek, Karel Dvořák, Josef Hrubý, Petr Jílek, Petr Řimnáč st., Petr Šuran - čestný odznak 2. stupně; Miloslav Jeřábek - čestný odznak 1. stupně.

V roce 2012 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, vyznamenání, a to Jičínský Břetislav, Bína Jiří a Šlezinger Pavel bronzový Šimkův odznak.

V roce 2011 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, čestné odznaky, a to Klouček Jan, Ing. Zasadil Jan, Mgr. Werner Petr, Ing. Koranda Karel bronzový Šimkův odznak, a Ing. Kačány Pavel, Podolák Pavel, Jeřábek Miloslav odznak za dlouholeté členství.

V roce 2010 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, čestné odznaky, a to Petr Šuran, Josef Hrubý, Miloš Balek, Ing. Petr Jílek a Ing. Karel Dvořák bronzový Šimkův odznak a dále Petr Řimnáč Odznak za dlouholeté členství.

V roce 2007 na výroční členské schůzi obdržel člen naší MO Jiří Havlis medaili "Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS".

V roce 2004 na výroční členské schůzi obdrželi členové naší MO, kteří se zasloužili o rozvoj sportovního rybářství, čestné odznaky, a to Jiří Havlis zlatý Liškův odznak, František Bartáček a Miloslav Jeřábek stříbrný Tejčkův odznak a Petr Řimnáč bronzový Šimkův odznak.

Za jejich práci pro rozvoj sportovního rybářství a pro naši organizaci jim děkujeme.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid